Ловец на летища

Ако сте намерили една неправилна чанта с HomingPIN върху нея имате 2 опции за свързване със собственика

  1. Поставете номера на HomingPIN в полето "ID" на екрана на световния маркер (OHD).
    ИЛИ
  2. Попълнете нашия "Намерена позиция"формуляр за докладване.