Ενεργοποιήστε το HomingPIN

Πρέπει να ενεργοποιήσετε κάθε κώδικα για να λειτουργήσει. Χρησιμοποιήστε την παρακάτω απλή φόρμα για να ξεκινήσετε.

HP
HP

Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει τον κωδικό σας ακριβώς όπως φαίνεται στην ετικέτα σας.

Θέτω εις ενέργειαν HomingPIN

Κάθε βρόχος τσάντας έχει ξεχωριστό κωδικό, αλλά επειδή οι κωδικοί σε κάθε φύλλο με 4 ή 12 ετικέτες περιουσιακών στοιχείων είναι ίδιοι, χρειάζεται μόνο να καταχωρίσετε τον κώδικα από μία από την ετικέτα του ενεργητικού ανά φύλλο.

Για να ενεργοποιήσετε τους κωδικούς HomingPIN (δηλ. Τους κωδικούς στους βρόχους αποσκευών σας και τις ετικέτες περιουσιακών στοιχείων) και να καταχωρήσετε το λογαριασμό σας, εισαγάγετε τους παρακάτω κωδικούς HomingPIN και ακολουθήστε τις παρακάτω οθόνες για να δημιουργήσετε τον ηλεκτρονικό σας λογαριασμό.

Στη συνέχεια, μπορείτε να συνδεθείτε οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον για να αγοράσετε επιπλέον ετικέτες και φυσικά να βρείτε λεπτομέρειες για τις χαμένες αποσκευές σας.

Example contents of a HomingPIN standard pack