Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa, w jaki sposób HomingPIN używa i chroni wszelkie informacje podane przez HomingPIN podczas korzystania z tej witryny.

HomingPIN zobowiązuje się do zapewnienia ochrony prywatności. Powinniśmy poprosić Cię o podanie pewnych informacji, które można zidentyfikować podczas korzystania z tej witryny, wtedy możesz być pewny, że będzie on używany tylko zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Firma HomingPIN może zmieniać tę politykę od czasu do czasu aktualizując tę ​​stronę. Powinieneś sprawdzać tę stronę od czasu do czasu, aby upewnić się, że jesteś zadowolony ze zmian. Polityka ta obowiązuje od 24 maja 2013 roku.

Do celów ustawy o ochronie danych z 1998 r. (Ustawa) Homing Pin Limited jest również administratorem danych. Nasz adres siedziby to 5 Essex House, 39-41 High Street, Dunmow, Essex, CM6 1AE

Co zbieramy

Możemy zbierać następujące informacje

Informacje, które podasz
Możesz nam przekazać informacje na kilka sposobów, w tym wypełniając formularze na naszych stronach internetowych lub w naszych aplikacjach lub korespondując z nami przez SMS, telefon i e-mail. Obejmują one informacje podane podczas rejestracji konta lub subskrypcji, skontaktuj się z działem pomocy technicznej lub programistami, korzystając z formularzy lub numerów telefonów dostępnych w naszych witrynach lub aplikacjach, biorąc udział w konkursie, promocji lub ankiecie, przesyłając opinię lub zgłaszając problem z naszymi witrynami lub aplikacjami .
Informacje te mogą obejmować wszelkie informacje dodawane do Twojego profilu (np. Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, zdjęcie profilowe i nazwę użytkownika). Jeśli utworzysz konto HomingPIN, będą to również informacje osobiste o Tobie.

Informacje, które zbieramy o Tobie
Korzystając z naszych witryn lub aplikacji, automatycznie gromadzimy informacje o urządzeniu, w tym adres IP, informacje o Twojej wizycie (w tym o tym, jak trafiłeś na nasze strony internetowe) oraz w jaki sposób korzystasz z naszych usług. Możemy połączyć te informacje z innymi informacjami, które nam przekazałeś lub które otrzymaliśmy z innych źródeł.

Informacje, które otrzymujemy z innych źródeł
Jeśli korzystasz z innych witryn lub usług świadczonych przez HomingPIN, możemy otrzymywać informacje o Tobie lub Twoim urządzeniu w związku z tym użytkowaniem, w tym Twój adres IP, informacje o twoich wizytach, w jaki sposób korzystasz z usług HomingPIN.
Ściśle współpracujemy z podmiotami zewnętrznymi (na przykład partnerami biznesowymi, sieciami reklamowymi, dostawcami usług analitycznych i dostawcami informacji wyszukiwania) i możemy otrzymywać od nich informacje na ich temat. Może to obejmować informacje społeczno-demograficzne i informacje o Twoich prawdopodobnych zainteresowaniach w oparciu o Twoje poprzednie przeglądanie i zakupy w Internecie. Możemy połączyć te informacje z innymi informacjami, które nam przekazaliśmy lub które zgromadziliśmy na Twój temat.

Co robimy z gromadzonymi przez nas informacjami

Wymagamy tych informacji, aby zrozumieć Twoje potrzeby i zapewnić lepszą obsługę, aw szczególności z następujących powodów

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Podstawa prawna przetwarzania

Nasza podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych w celach opisanych powyżej zazwyczaj jest jedną z poniższych

Zgoda Użytkownik zgodził się na wykorzystanie przez nas swoich danych osobowych w celu, na przykład, podczas tworzenia konta u nas, zgadzasz się w przypadku, gdy twój przedmiot zostanie znaleziony w HomingPIN wysyłając twoje dane kontaktowe do zatwierdzonych stron trzecich, takich jak linie lotnicze, linie wycieczkowe i lub hotele. Jest to dla nas zapewnienie usługi odzyskiwania mienia utraconego. Jeśli zarejestrowałeś pakiet, który jest oferowany w połączeniu z usługą oferowaną z inną firmą, na przykład, rejestrując pakiet, który jest objęty ubezpieczeniem bagażu, zgadzasz się, aby druga firma otrzymała Twoje informacje, aby oferować tę usługę i otrzymywać odpowiednie e-maile marketingowe o usługach, które otrzymujesz od drugiej firmy. W przypadku wszystkich innych celów marketingowych udostępnimy Twoje dane tylko starannie dobranym stronom trzecim za Twoją zgodą. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, usuwając informacje z konta lub aktualizując swoje preferencje marketingowe, wysyłając wiadomość e-mail na adres support@homingpin.com.

Uzasadnione interesy W naszym uzasadnionym interesie jest wykorzystanie danych osobowych do działania, ulepszania i promowania naszych usług (na przykład, gdy dostosowujemy Twoje doświadczenie w zakresie naszych usług lub wykorzystujemy Twoje dane do celów analitycznych) oraz w celu ochrony naszej firmy. Czasami możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, gdy znajdują się one w uzasadnionych interesach innej firmy, takiej jak HomingPIN Global.

Zobowiązania prawne Jeżeli konieczne jest wykorzystanie przez nas danych osobowych w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. HM Dochody i organy celne, organy nadzorujące i inne organy, które mogą działać jako przetwórcy z siedzibą w UE lub poza nią, mogą wymagać zgłaszania czynności przetwarzania w określonych okolicznościach. Jesteśmy ustawowo zobowiązani do zachowania pewnych informacji z transakcji finansowych przez co najmniej 6 lat.

Udostępnianie Twoich danych osobowych

Przekazujemy naszą infrastrukturę IT do innej firmy z siedzibą w Wielkiej Brytanii, więc możemy udostępniać dane osobowe tej Firmie, aby pomóc w wydajnym i bezpiecznym przechowywaniu danych. Inne firmy oferujące usługi HomingPIN mogą uzyskiwać dostęp do swoich danych osobowych w celu świadczenia usług, o które prosisz od tych firm HomingPIN (na przykład w celu odzyskania utraconego mienia) oraz w celu przedstawienia odpowiednich rekomendacji innych usług i produktów HomingPIN.

Możemy również udostępniać dane osobowe stronom trzecim w następujących okolicznościach

Airlines/Airports, Hotels, Cruise lines and other approved lost property departments

W przypadku znalezienia twojego przedmiotu do HomingPIN, wysyłając twoje dane kontaktowe do zatwierdzonych stron trzecich, takich jak linie lotnicze / lotniska, linie wycieczkowe i lub hotele. Jest to dla nas zapewnienie usługi odzyskiwania mienia utraconego.

Gdy tak się stanie, Firma lub zatwierdzone strony trzecie, takie jak linie lotnicze / lotniska, linie wycieczkowe i hotele, zastosują własne zasady prywatności w zakresie sposobu wykorzystania danych osobowych. Te zasady prywatności można znaleźć na ich stronach internetowych.

Our service providers: to help us run our business and perform services you request

Jeśli zarejestrowałeś pakiet, który jest oferowany w połączeniu z usługą innej firmy, na przykład, rejestrując pakiet, który jest objęty ubezpieczeniem bagażu lub dodatkowym członkostwem w swojej własnej organizacji, zgadzasz się, aby druga firma otrzymała twoje informacje, aby zaoferować tę usługę i otrzymywać odpowiednie e-maile marketingowe o usługach, które otrzymujesz od drugiej firmy.

Możesz znaleźć te zasady prywatności na swoich stronach internetowych i powinieneś sprawdzić, czy jesteś z nimi zadowolony wcześniej. rejestrowanie tych konkretnych tagów.

Możemy przekazać dane osobowe naszym partnerom biznesowym, dostawcom i podwykonawcom, którzy świadczą nam usługi lub gdy jest to konieczne do wykonania usługi, o którą prosisz.

Advertisers and advertising networks: to serve relevant adverts to you and others

Możemy przekazać Twoje dane osobowe naszym partnerom reklamowym i sieciom reklamowym, które wymagają, aby te informacje wybierały i wyświetlały trafne reklamy Tobie i innym. Możesz zrezygnować z e-maili marketingowych w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail na adres support@homingpin.com

Analytics and search engine providers: to help us improve our services

Możemy udostępnić dane nieosobowe dotyczące Twojej wizyty u analityków i dostawców wyszukiwarek, aby pomóc nam ulepszać i optymalizować nasze usługi. Zasadniczo dzielimy się tymi informacjami wyłącznie w formie, która nie identyfikuje bezpośrednio użytkownika.

We may also share your personal information with third parties for the following reasons:

Jeśli sprzedajemy lub kupujemy jakąkolwiek firmę lub aktywa
Jeśli sprzedajemy lub kupujemy jakąkolwiek firmę lub aktywa, możemy ujawnić dane osobowe potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy tej firmy lub tych aktywów wraz z jej profesjonalnymi doradcami. W przypadku nabycia HomingPIN (lub zasadniczo wszystkich jego aktywów) posiadane przez niego informacje osobowe dotyczące jego użytkowników będą jednym z przekazanych aktywów.

Aby uzyskać profesjonalną poradę
Możemy ujawnić Twoje dane osobowe w celu uzyskania profesjonalnej porady (na przykład od prawników lub doradców finansowych).

Aby spełnić prawne zobowiązanie
Możemy ujawnić Twoje dane osobowe, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na żądanie organów ścigania lub innego organu regulacyjnego. Możemy ujawnić Twoje dane osobowe w celu egzekwowania naszych umów z Tobą lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa HomingPIN, jego użytkowników lub innych osób. Obejmuje to udostępnianie danych osobowych innym organizacjom w celu zapobiegania oszustwom.

Przechowywanie danych osobowych

Możemy przekazywać, przechowywać lub przetwarzać dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ("EOG"). Przepisy prawne w niektórych krajach mogą nie zapewniać tak dużej ochrony prawnej danych osobowych jak w EOG.

Przesyłając swoje dane osobowe, zgadzasz się na to przeniesienie, przechowywanie lub przetwarzanie. Jeżeli korzystamy z usług dostawców spoza EOG, opieramy się na zatwierdzonych mechanizmach transferu danych (np. Standardowych klauzulach umownych UE i Tarcza Prywatności UE-USA), aby zapewnić, że Państwa dane osobowe są odpowiednio chronione w kraju odbiorcy.

Jeśli masz hasło umożliwiające dostęp do niektórych części naszych witryn lub aplikacji, jesteś odpowiedzialny za zachowanie tego hasła w tajemnicy. Nie wolno nikomu udostępniać swojego hasła.

Przechowujemy dane na serwerze działającym w chmurze dostarczonym przez firmę, która jest zgodna z normami GDPR i PCI Data Security Standard (PCI DSS), które zostały zatwierdzone przez autoryzowanego niezależnego auditora bezpieczeństwa. Wdrożyli fizyczne, administracyjne i techniczne środki mające na celu ochronę danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Te standardowe dla branży zabezpieczenia są zgodne z normą ISO / IEC 27001 :2013 standardowe i obejmują między innymi szyfrowanie informacji o karcie kredytowej, hasła i / lub kontroli uwierzytelniania opartej na kluczach kryptograficznych na serwerach przechowujących dane osobowe, szyfrowanie za pomocą bezpiecznych gniazd na podstawie przeglądarki i inne mechanizmy kontroli dostępu do systemu pamięci masowej w celu ochrony integralności wewnętrznych baz danych i zapobiegać nieautoryzowanemu dostępowi.

Niestety transmisja informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczna. Dołożymy wszelkich starań, aby chronić twoje dane osobowe, ale nie możemy zagwarantować ich bezpieczeństwa, a transmisja odbywa się na własne ryzyko. Po otrzymaniu danych osobowych użyjemy ścisłych procedur i zabezpieczeń, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.

Przechowujemy twoje dane osobowe tak długo, jak to konieczne dla celów, dla których są przetwarzane. Okresy te różnią się w zależności od charakteru informacji i interakcji z nami. Jeśli chcesz usunąć swoje konto HomingPIN, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych danych.

Ciasteczka

Używamy plików cookie i innych podobnych technologii, aby odróżnić Cię od innych użytkowników naszych stron internetowych i aplikacji (również podczas przeglądania stron internetowych osób trzecich). Pomaga nam to zapewnić dobre wrażenia podczas korzystania z naszych usług (na przykład, aby zapamiętać dane logowania i poprawić nasze usługi). Używamy również plików cookie i podobnych technologii, aby wyświetlać bardziej spersonalizowane reklamy, w tym reklamy HomingPIN na innych stronach internetowych. Możesz zmienić ustawienia przeglądarki, aby nie akceptować plików cookie, ale niektóre z naszych usług mogą nie działać, jeśli to zrobisz. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat plików cookie, których używamy i dlaczego ich używamy, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie.

Rezygnacja z gromadzenia informacji przez strony trzecie

Nasi zewnętrzni reklamodawcy i dostawcy sieci reklamowych ("Dostawcy reklam") mogą wyświetlać reklamy w naszych witrynach i aplikacjach lub na innych stronach internetowych. Aby reklamy były bardziej odpowiednie i pomogły zmierzyć ich skuteczność, dostawcy reklam mogą korzystać z plików cookie i podobnych technologii. Zapisują Twoją aktywność (w tym odwiedzane strony) i szacują, jakie informacje Cię najbardziej interesują. Wykorzystują te informacje zgodnie z własnymi politykami prywatności.

Twoje prawa

Masz prawo poprosić nas, abyśmy nie przetwarzali Twoich danych osobowych w celach marketingowych. Możesz to zrobić w dowolnym momencie, klikając link "zrezygnuj z subskrypcji" w dowolnym e-mailu marketingowym, który Ci wyślemy, lub aktualizując preferencje poczty e-mail na koncie HomingPIN (wkrótce zostaną wprowadzone preferencje dotyczące poczty e-mail na Twoim koncie).

Prawo dotyczące ochrony danych daje Ci prawo dostępu do twoich danych osobowych, sprzeciwu wobec wykorzystania twoich danych osobowych do pewnych celów oraz prawo do usunięcia, ograniczenia lub otrzymania odczytywalnej maszynowo kopii twoich danych osobowych. Możesz uzyskać dostęp i aktualizować oraz usuwać informacje o koncie HomingPIN, logując się na swoje konto HomingPIN.

Jeśli nie możesz spełnić swojej prośby za pomocą tych narzędzi lub chcesz usunąć swoje dane osobowe, wyślij wiadomość e-mail na adres support@homingpin.com lub skontaktuj się z nami pod poniższym adresem

Postaramy się spełnić Twoją prośbę zgodnie z prawem. Oznacza to, że mogą istnieć powody prawne, dla których nie możemy spełnić wszystkich żądań.

Linki do stron internetowych osób trzecich

Nasze witryny i aplikacje mogą zawierać linki do innych stron internetowych. Niniejsza polityka prywatności nie dotyczy innych stron internetowych i nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość jakiejkolwiek innej strony internetowej. Przed przesłaniem do niego danych osobowych należy zapoznać się z polityką prywatności każdej innej strony internetowej.

Skontaktuj się z nami

Nasze witryny i aplikacje mogą zawierać linki do innych stron internetowych. Niniejsza polityka prywatności nie dotyczy innych stron internetowych i nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość jakiejkolwiek innej strony internetowej. Przed przesłaniem do niego danych osobowych należy zapoznać się z polityką prywatności każdej innej strony internetowej.

If you have questions about this privacy policy or the way in which HomingPIN processes your personal information, you can contact us using the details below:

Stanowisko Joe Hunt, inspektor ochrony danych, HomingPIN Limited, 39-41 High Street, Dunmow, CM6 1AE

Email support@homingpin.com

We hope that we will be able to resolve any questions or concerns you have. However, you may at any time raise your concern with the UK Information Commissioner at:

Stanowisko Biuro Komisarza ds. Informacji, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF