Manipuladors de l'aeroport

Si heu trobat una bossa malmesa amb un HomingPIN, teniu dues opcions per contactar amb el propietari

  1. Col·loqueu el número de HomingPIN al camp "ID" a la pantalla del traçador del món (OHD).
    O.
  2. Ompliu el nostre "Element trobat"formulari d'informe.