Com connectar els vostres HomingPIN

Seguiu aquestes guies pas a pas per associar les vostres HomingPIN correctament

Bucles i etiquetes

Comencem

1. Traieu el pin negre del límit vermell
2. Treure el tap final vermell del bucle
3. Feed loop through tag

A continuació, bé

4. Enganxa el bucle més fort de la borsa, per exemple, la fixació de la unió
5. Introduïu els dos extrems a la tapa del extrem vermell
6. Posar el botó per tornar a completar

o si s'utilitza amb clauer

4. Introduïu els dos extrems a la tapa del extrem vermell
5. Alimentar a través de l'anell de claus

Etiquetes de recursos

Apliqueu etiquetes d'actius a telèfons mòbils, càmeres, ordinadors portàtils, passaports, moneders, bicicletes, etc., tot el que vulgueu tornar.